Voor grotere bedrijven is het maken van een marketingplan meestal vanzelfsprekend. Kleinere ondernemingen en zelfstandigen zijn daar over het algemeen minder mee bezig. Marketing wordt al snel iets dat ze tussendoor doen, als het even wat stiller is of als het aantal opdrachten dreigt stil te vallen.

Nochtans kan een goed marketingplan er voor zorgen dat er minder ups en downs zijn in je bedrijf omdat je constant nieuwe prospecten aanspreekt.
Een marketingplan helpt je bovendien het overzicht te bewaren van al je online en offline inspanningen. Op die manier vermijd je dat je in het wilde weg allerlei acties gaat ondernemen die niet op mekaar zijn afgestemd waardoor je niet het gewenste resultaat behaald.

 

marketingplan maken

 

Je marketingplan, hoe begin je er aan?

Stap 1: Bekijk je interne situatie

Welke producten of diensten verkoop je, aan wie verkoop je ze en welke kanalen worden daarbij ingezet?

Stap 2: In welke niche zit je?

Je hebt bv een restaurant in het centrum van de stad en je focust op vegetarische, glutenvrije en lactosevrije gerechten, dan zijn die laatste punten ook je niche. Uiteraard geef ik nu een overduidelijk voorbeeld maar elk bedrijf heeft een niche, zelfs al is die misschien niet zo voor de hand liggend. Bekijk waar jouw niche ligt of kan liggen.

 

Stap 3: Wie is je doelgroep
doelgroep

Een doelgroep is een specifieke groep mensen die je wil bereiken met jouw product of dienst. Het zijn de mensen die zich er het meest door aangesproken voelen. Hoe nauwkeuriger jij je doelgroep kan bepalen, hoe gemakkelijker het zal zijn om de juiste marketingacties te ondernemen.
?

Schrijf een aantal kenmerken op van je doelgroep. Kijk eens naar de leeftijd van je doelgroep, waar zijn ze mee bezig, waar wonen ze, wat is hun gezinssituatie, hun budget, enz.

Welke behoefte heeft die doelgroep, waar zijn ze naar op zoek?

Welke pijn of frustratie ervaart je doelgroep?

Door dit allemaal duidelijk te omschrijven, krijg je echt een beeld van de klant waar jij je naar richt.

 

Stap 4: Wat zijn de zwaktes en sterktes van je bedrijf?
Dit gaat over interne factoren binnen je bedrijf, bv vakkennis, de manier waarop je producten gemaakt worden, naamsbekendheid, persoonlijke opvolging, prijzen enz. Maak een eerlijk lijstje, en kijk waar je sterk staat en waar juist niet.

 

Stap 5: Waar liggen jouw kansen en bedreigingen?

Kijk wat je genoteerd hebt onder stap 4. Kan je een zwakte ombuigen naar een sterkte? Gaan jouw concurrenten bv steeds meer online verkopen en heb jij daar nog geen mogelijkheid toe dan kan je overwegen om daar iets aan te veranderen.

Wat zijn de bedreigingen voor je bedrijf? Is er bv een concurrent bijgekomen op de hoek van je straat of vergrijzen je klanten in snel tempo?

 

Stap 6: Maak keuzes

Op basis van de vorige stappen zal nu duidelijk zijn welke keuzes je kan of moet maken. Moet je nieuwe diensten of producten ontwikkelen? Of misschien kan je bepaalde diensten uitbreiden en andere laten afnemen? Moet je je doelgroep aanpassen of andere verkoopkanalen gebruiken?

 

Stap 7: Bepaal je doelstellingen

Een doelstelling zal vaak te maken hebben met stijging van je omzet of je winst. Uiteraard kan ook een grotere naamsbekendheid een concrete doelstelling zijn.

Probeer hierbij zo concreet mogelijk te zijn, plak er een bedrag of een percentage op. Enkel op die manier zal je kunnen controleren of je je doelstelling hebt behaald.

 

Stap 8: Hoe ga je die doelstelling realiseren?

Nu wordt het tijd om te kijken welke stappen je concreet gaat ondernemen! De bekende 5 p's geven aan welke instrumenten je bedrijf ter beschikking heeft om een marketingstrategie te ontwikkelen:

  • Product: Wat zijn de eigenschappen van je product of dienst, in welke behoefte voorzie je, wat is de kwaliteit, welke garantie bied je, welke service, enz. Maak je lijst zo volledig mogelijk en bekijk op welke punten jij je onderscheidt tov van je concurrenten.
  • Plaats: Welke verkooppunten of verkoopkanalen gebruik je? Hoe kan je dit verbeteren of uitbreiden ?
  • Prijs: Wat is de prijs van je product? Ben je te duur of misschien juist te goedkoop? Hoe is je prijs tov je concurrenten?
  • Promotie: Hoe promoot jij je product of dienst? Heb je een website, maak je gebruik van online kanalen of gebruik je eerder drukwerk? Doe je prospectie en hoe pak je dat aan? Welke middelen werken goed, wat kan je beter vervangen en wat kan je toevoegen ?
  • Personeel: Heb je personeel? Heb je voldoende personeel? Is je personeel voldoende opgeleid ? Hoe kan je je medewerkers betrekken bij je plan en je doelstellingen?

Stap 9: Maak een planning

Verdeel nu je doelen in een aantal periodes. Maak een planning en zet concrete stappen op bepaalde data zodat je een echt actieplan krijgt. Bepaal welke taken moeten uitgevoerd worden en welke mensen daarvoor nodig zijn. Hou je alles binnenshuis of schakel je ook externe bedrijven in? Bepaal het budget je hiervoor nodig zal hebben.

 

Stap 10: Evalueer en stuur bij.

Door je planning op te delen in periodes, kan je ook duidelijke evaluatiemomenten invoeren.

Bekijk per periode of je doelstellingen gehaald werden en of je verder kan gaan op de ingeslagen weg. Blijven de resultaten achter, zoek dan naar de oorzaken daarvan en bekijk waar je kan bijsturen.

 

Mogelijk heb je nu nog wat hulp nodig bij je online marketingonline marketing

Dit is het verkopen van producten of diensten via digitale weg. Het is daarbij belangrijk om met de juiste strategieën de exacte doelgroep tot kopen te laten overgaan. De basis van online marketing is een grondig onderzoek en analyse zodat de juiste marketing strategieën gebruikt wordt.
.
Hoe kan je je website optimaliseren, welke sociale media kan je inzetten, hoe start je met een nieuwsbrief ?

Ik help je graag op weg met het opzetten van je online marketing. Neem contact met mij op en we zitten zo snel mogelijk samen om te bekijken wat voor jouw bedrijf een goede online strategie is.

 

Reacties mogelijk gemaakt door CComment